ตอนที่ 6 – หารายได้เสริมทำที่บ้าน จากทักษะการทำวิดีโอ