เทคนิคและวิธีการจัดการสวนไผ่

เทคนิคและวิธีการจัดการสวนไผ่

… ถึงหลักร้อย-หลักพัน แต่ละพันธุ์แต่ละอย่างมีข้อดี-ข้อเสีย ทุกสายพันธุ์ ปลูกไผ่1ต้น เอาใช้งานทีบ้านได้ปลูก 1ไร่ สร้างอาชีพได้ครับ ไผ่ทำได้ทุกอย่าง เป็นทั่งแหล่งอาหาร เครื่องนุ้งห่ม … งานออนไลน์ทําที่บ้าน , เทคนิคและวิธีการจัดการสวนไผ่Read More

Collapse